ingela   Rubriker:
Ingela Om min konst
Konstnärlig bakgrund Inspirationskällor
Konst i Kyrkan
Separatutställningar
Samlingsutställningar
 

 

 
Ladda ner CV:n i pdf:
Kyrkokonst Stor CV med bilder >
Presentation /
kort CV Kyrkokonst text >
Presentation /kort CV - text >
 
Akademiska Studier etc >
Filmografi >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Om min konst 

Mitt namn är Ingela Hageman, jag är bildkonstnär, bosatt och verksam i Stockholm.
Jag har tagit ett mycket medvetet val att arbeta med Meditativ, Positiv och Andlig Konst
i en Gränsöverskridande, Experimentell och Eukumenisk Kontext.

Att ge Skönhet till mina medmänniskor och till vår miljö,
ser jag som ett av mina viktigaste bidrag till en bättre,
vackrare och medvetnare värld.
Jag tror att denna typ av konst även kommer att få en alltmer framträdande
betydele i vårt uppstressade samhälle, för att erbjuda en tillflyktsplats för återhämtning.
Jag är mycket intresserad av alternativa medvetenhetstillstånd
och den helande verkan de har på hela organismen--
och det är dit jag vill ta min min publik.

Skönhet- ochTranscendentala Upplevelser kan stimulera kreativitet och glädje,
skänka en djup känsla av pånyttfödelse--
som kan bidra till att vi fungerar på ett mera kärleksfullt och konstruktivt sätt.

Jag har ett djupt intresse för Kyrkokonst, och har ställt ut i många Kyrkor.
Jag är även en sökare och modern mystiker med studier och erfarenheter
av olika andliga system,
som naturligtvis influerat mitt konstnärsskap på mycket djupa plan.Jag är mycket intresserad av Arketyper och Symboler som refererar till Saktrala Koncept.
Jag arbetar ofta med att uttrycka djupa andliga upplevelser jag själv haft.
Ofta skapar jag dock i en fri och lekfull anda, med spontanitet som drivkraft.

Resandet och mötet med andra kulturers Filosofi, Symbolvärld, Andliga Ritualer och
Koncept, är en av grundpelarna i mitt konstnärskap.


I Skapelseakten har jag ofta känt mig som en Prästinna som utför
Nödvändiga och Heliga Ritualer för att Besvärja Oändligheten

Konstnärlig Bakgrund

Jag är en är en moderna konstnär som jobbar med högteknologisk utrustning.
Datorn och och ibland Videon är mi
na verktyg och virtuella atelje.
Jag arbetar även mycket med installationer.

Från början är jag målare och mer traditionell bildkonstnär--
men mötet med videokonsten revolutionerade mitt konstnärskap när jag började
en konstvideoutbildning
.
Då hade jag precis avslutat ca 8.5 års "traditionella konstskolestudier".
Sen blev det en utbildning i Datorkonst på Högskolan i Skövde -93--
då en av Sveriges Pionjärinstutitioner i ämnet--
som satte igång "Det Digitala Äventyret"--som fortfarande pågår.

Jag arbetar mycket med digitala tryck, s.k. Giclée-tryck på canvas och akvarellpapper,
och har även gått en kurs i Digitala Trycktekniker på AMU/Hadar i Malmö.

Jag har även deltagit längre Fristående kurser för Yrkesverksamma Konstnärer på Konstfack:
"Helighetens Bilder", "Foto- och Videokonstens Historia"--
samt "Visuell Kommunikation".
2011-12 deltog jag i utbildningen "Kultur och Entreprenörskap", vid Södertörns Högskola.

Jag har nästan 20 års utbildning inom olika konstnärliga områden--
först 8,5 års traditionella målarskole-studier på Pernbys Målarskola, ABF:s Målarskola,
Gerlesborgsskolan, Nyckelviksskolan etc,


Konst i Kyrkan


Jag har alltmer blivit engagerad av konceptet "Konst i Kyrkan".
2022 har jag den stora äran att få göra en utställning i Skara
Domkyrka.
Jag har nu gjort ett flertal större separatutställningar och installationer i olika kyrkor.
Det är en värdig och vacker miljö att visa konst i,
det skapar en ny vitaliserande dialog
med oväntade kreativa och visuella möten i kyrkorummet.
Konstutställningar drar även in ny publik i kyrkorummet, som behövs i dessa tider.

Jag har nu
haft äran att ställa ut 3 gånger i Hamneda Kyrka, de senaste åren.
Julen 2021 visade jag utställningen “Kärlekens Tid”,
Julen 2020 "Kärlekens
Kors"
och sommaren 2020 “
Herrens Ansikte
2019
gjorde jag utställningen "Herrens Ansikte" i Mariakyrkan i Trångssund - Skogås,
2017
"Hans Ansikte" i Skärholmens Kyrka.
Samma år deltog jag i även i samlingsutställningen "Nutidskonst" i Stefanskyrkan i Stockholm.
2015 "
HimlaVälsignelser" i Tibble Kyrka i Täby.
2013 "Uppståndelse" i Katarina Kyrka
.
2013 "Uppståndelsekors" i Hedvig Eleonora Kyrka, i Stockholm.
2010 "Jungfru Maria Bebådele
" i Årsta Kyrksal.
2009
"Maria Himmelsens Gyllene Drottning" i Gustaf Vasa Kyrka.
Jag har äv
en varit Curator för två större Kyrkoutställnngar:
2010 "Den Blomstertid nu Kommer" i Gustaf Vasa Kyrka, i Stockholm,
med 6 konstnärer. samt
2008 "Påskens Mysterier" i Matteus Kyrka i Stockholm, med 15 deltagande konstnärer.

En av mina verk "Kristus med liten fågel", blev 2011
inköpt av Stigtomta Församling.
2020 köpte Norra Ljunga Församling 2 verk..Separatutställningar

Jag har haft ett 50-tal separatutställningar:
senast i Hamneda Kyrka vinter 2020-21.
Sinnenas Trädgård, Väsby Konsthall, Bergianska Trädgården,
Kulturhuset Fregatten i Stenungssund,
Värmlands Museum, Gotlands Museum,
Konstnärshuset.
Jag har även ställt ut på många konstföreningar t.ex. Regeringskansliet,
Ericsson,
Trygg Hansa, Bilia, SIF, HSB.
Jag deltar ofta på mässor, t.ex. HarmoniExpo.


Samlingsutställningar

Jag har deltagit i ca 90 samlingsutställningar, t.ex. "Inre och Yttre Rymden",
"Myter och Redskap för Dyrkan" på Edsviks Konsthall-
där jag byggt upp intressanta miljöer såsom ett Indiskt Tempelrum
eller en Kosmisk Kalejdroskopisk Rymdinstallation-med en rund film,
projicerad på en stor Sfär, symboliserande jordklotet.
Men jag har även ställt ut på Kulturhuset i Stockholm,
Väsby Konsthall, Mölndals Konsthall samt
Kulturhuset Valfisken i Simrishamn, Reykjavik Art festival etc.


Curator


Jag intresserar mig även för arbetet som curator och har hittills arbetat med två större
utställningar: 2008 "Påskens Mysterier" i Matteus Kyrka med 15 deltagande konstnärer,
samt 2010 "Den Blomstertid nu Kommer" i Gustaf Vasa Kyrka, med 6 konstnärer.
Jag tycker om att arrangera / organisera utställningar med Positiv, Livsbejakande
och Andlig Konst som även inkluderar spännande Kulturupplevelser.

Jag har ofta Kulturevents i min ateljé--för att glädja mina vänner, medmänniskor och publik.
Ofta ingår t.ex. film, poesi, dans eller levande musik som extra krydda.Resor

Resandet har varit en viktig inspirationskälla
och en av grundpelarna i mitt konstnärsskap.
Mötet med olika kulturer dess arketyper och symboler
har varit betydelsefullt.
Jag har bott i Japan, Hong Kong och USA i min ungdom,
besökt och inspirerats av många av de gamla högkulturerna
såsom Egypten, Mexico, Afrika och Indien etc
Haft Atlejvistelser i centrala Reykjavik, Paris och Rom.
Indien har jag besökt ett fleratal gånger.

Om Positiv Konst

Jag ser konstnärens roll som Livsviktig för samhället!

I denna tid av våld, utsatthet och utbrändhet etc—
Var ska människan hämta andan om inte i Konsten?
Jag ser det som om jag har ett Stort Ansvar som Konstnär:
att förvalta den gåva jag fått--
och att ge Skönhet till mina medmänniskor och till min miljö--
det är så jag vill leva och arbeta.

De bilder och former vi ser påverkar oss på ett djupare
sätt än vi är medvetna om,
de lagras i vårt undermedvetna och omedvetna och påverkar oss
i sammanhang vi kanske inte är förberedda på--
t.ex. i våra drömmar, men också i vårat omedvena agerande etc....
Jag börjar alltmer inse
vikten av att Välja Vad man exponerar sig för--
eftersom man
omedvetet kommer att leva med de bilder man ser,
de saker man hör--
och de känslor detta väcker.
I vårt undermedvetna finns Allt lagrat.
Det gäller i högsta grad de bilder och den konst vi ser!

Det är för att Inspirera som jag delar dessa tankar.
För att ge vidare sådant jag själv arbetar med,
dela de slutsatser jag kommit fram till
genom att experimentera, studera, pröva--
men även genomlida.

Bakom mina verk finns en genuin attityd om Välönskan
till mina medmänniskor--
och en medvetet riktad strävan att ge Vacker Upplyftande,
Humoristisk och/eller
Andligt stimulerande Konst ifrån mig till
Världen.

 

Högst upp på sidan >
ingela med jordglob
Ingela Hageman visar upp sitt verk inför utställningen"Utsikter"
på Konstnärshuset i Stockholm 2018.