Olika Ämnen på siten:
Om min konst
Om Konstnären och Inspirationskällor
Om Positiv Konst
Konstnärliga Uttryck
Om Konstnären
Resor
Utbildning
 

Ladda upp pdf-filer:

Ingela Hageman utförlig CV >>
Ingela Hageman kort CV >>
Om Positiv Konst >>
CV - Filmografi och AV-projekt >>

Om min konst

Mitt namn är Ingela Hageman, jag är digital Konstnär, bosatt och verksam i Stockholm.

Jag har gjort ett mycket medvetet val att arbeta med Positiv Konst.

"Med min konst vill jag försöka skänka åskådaren något av det ljusa, livsbefrämjande och behagliga i livet.
Jag försöker ge ifrån mig något positivt till mänskligheten genom mitt konstnärsskap".
Jag hoppas att genom mina bilder lyfta upp och påverka iaktagaren på ett medvetandehöjande sätt.

"Jag strävar efter att mina konstverk ska utgöra ett slags meditationsobjekt--
med vars hjälp jag försöker ta betraktaren till en annan upplevelsedimension--
en drömvärld, en fantasivärld--där lekfullheten spelar en viktig roll."

Jag är mycket intresserad av andra medvetenhetstillstånd
och den helande verkan de har på hela organismen--
och det är det jag vill ge vidare till min publik.
Djupa Skönhetsupplevelser kan stimulera kreativitet och glädje,
samt skänka en djup känsla av pånyttfödelse--
som i bästa fall kan skapa en slags katarsis-upplevelse
och få till följd att vi slänger ut lidande och vardags-tråkigheter från vårt medvetande och sinne--
något som vi verkligen behöver då och då--
och som i allra högsta grad kan bidra till att vi fungerar på ett mera kärleksfullt och
konstruktivt sätt i relation till sig själv och andra."

Tillbaks till början >>

Lite om Konstnären

Jag är en är en moderna konstnär som jobbar med högteknologisk utrustning.
Datorn och Videon är mitt verktyg och virtuella atelje.

Från början är jag målare och mer traditionell bildkonstnär--
men mötet med videokonsten revolutionerade mitt konstnärskap när jag hoppade på en konstvideoutbildning -89.
Då hade jag precis avslutat ca 8.5 års "traditionella konstskolestudier".
Sen blev det en utbildning i Datorkonst på Högskolan i Skövde -93--då en av Sveriges Pionjärinstutitioner i ämnet--
som satte igång "Det Digitala Äventyret"--som fortfarande pågår.

Jag är även en modern mystiker och sökare med studier och erfarenheter av många olika andliga system;
såsom Yoga och Meditaition, Tantra och Tibetansk Buddism--
som naturligtvis influerat mitt konstnärsskap på mycket djupa plan.

Inför utställningen "Swedish Tantra" tog jag även en höskolekurs i "Tantra" på Universitetet i Lund.

Jag arbetar till största delen med att konstnärligt försöka uttrycka djupa andliga upplevesler jag haft--
för att på så sätt ge vidare möjligheten att uppleva något liknade till betraktaren.
Ofta skapar jag dock i en mycket fri och lekfull anda.

Nu har jag även börjat intressera sig för Kristendomen--
under arbetet med "Påskens Mysterier" som ägde rum i Matteus Kyrka påsken -08-
Då jag för första gången arbetade som curator och tog intiativ till en större utställning med 15 konstnärer
under Påsken--Kyrkans Största Högtid.
I samband med arbetet har ett större intresse väckts för Kristna Koncept och dess Symbolik och
en längtan till djupare förståelse.

Titta gärna på några av de Kors av okonventionell karaktär jag producerade till utställningen >>
Har deltagit i Studiecirklar och Föreläsningar bl.a. Storkyrkans Regi.

Just nu påbörjar jag med en större utställning "Den Blomstertid nu kommer"
so m ska äga rum i Gustaf Vasa Kyrka sommaren 2010.
Läs gärna mer om detta planerade projekt >>

Jag har även börjat intressera mig för Jungfru Maria. Man kan säga att jag var med om ett slags Mirakel
som påbörjade detta intresse. Nu hoppas jag kunna ställa ut mina Marior i Gustaf Vasa Kyrka sommaren 2009.
Det skulle passa bra i Tiden då Historiska Museet just nu har en stor utställning man skrivit mycket om i pressen.
Jag lever nu i en hel armada av Jungfru Marior>>

Inspirationskällor

Jag är även mycket intresserad av arketypiska symboler och Jungs tolkning av det undermedvetna.
Jag arbetar i något surrealistisk anda--
med bl.a. Bill Viola, Brion Eno och Magritte som inspirationskällor.

Tillbaks till början >>

Läs gärna mer på hennes site om Yoga och Meditaion >>
Eller från

Påskens Mysterier >>

Om Positiv Konst:

Jag har tagit ett mycket medvetet val--d.v.s. att arbeta med konst på ett Positivt sätt--
det innebär bl.a. att jag försöker göra konst som är Inspirerande och Livsbejakande och
Humoristisk eller Anligt stimulerande.
Jag ser detta som ett slags bidrag till Världen--
mitt försök att lyfta upp energierna i denna dimension!
Jag ser konstnärens roll som Livsviktig för samhället!

I denna tid av våld, utsatthet och utbrändhet etc—
Var ska människan hämta andan om inte i Konsten?
Jag ser det som om det är ett Stort Ansvar som vi Konstnärer har
att förvalta den gåva vi fått--
att kunna ge Skönhet till våra medmänniskor och till vår miljö--
det är i alla fall så jag ser på det och vill leva och arbeta.

De bilder och former vi ser påverkar oss på ett djupare sätt än vi är medvetna om,
de lagras i vårt undermedvetna och omedvetna och påverkar och poppar upp
i sammanhang man kanske inte riktigt är förberedd på--
t.ex. i våra drömmar,
men också många gånger i vårat omedvena agerande etc....
Jag börjar alltmer inse Vikten av att Välja Vad man Exponerar sig för--
På Alla Plan---
eftersom man är tvungen att leva med de bilder man ser och de saker man hör
och de känslor detta väcker--
resten av sitt liv. Det kanske låter dramatiskt--och det är det också.
Jag har insett att i vårt undermedvetna finns Allt vi Sett och allt vi Hört lagrat--
och kan påverka oss till gagn för oss själva och våra medmänniskor--
d.v.s. om vi allmer gör medvetna och konstruktiva val!
Det gäller i högsta grad de bilder och den konst vi ser!

Vi lever i en sådan våldsam och galen tid--
där negativitet och stort lidande möter oss överallt...
där destruktivitet och våld trappas upp--bl.a. p.g.a. mediernas val och påverkan--
men även de gällande samhällsidealen.
Därför skulle jag från djupet av mitt hjärta vilja råda den som läser detta
att göra mer och mer Medvetna val--
eftersom ens Tankar och Trossatser skapar den Verklighet man lever i--
och vi alla sitter fast i våra egna tankar--och det vi tror om verkligheten!

Det är inte för att komma med pekpinna och ge dåligt samvete jag skriver detta--
utan att Inspirera och ge vidare sådant jag själv har upptäckt och arbetar mycket med just nu---
och att med er som läser detta dela och ge uttryck för funderingar och slutsatser jag kommit fram till
genom mycket möda och stor besvär...
d.v.s. genom att experimentera, studera, pröva--men även genomlida.

Jag försöker ge ifrån mig konst som ska påverka människor på ett harmoniskt sett,
eller humoristk sätt, ibland även provocerande--
men då handlar det ofta provokationer som ska leda till eftertanke.

Med min konst försöker jag ge betraktaren en slags Tillflyktsort--
men även en stimulering till Inre Sökande.
Bakom mina verk finns en genuin attityd om Välönskan till mina medmänniskor--
och en medvetet riktad vilja att ge något Vackert, Upplyftande, Humoristiskt och/eller Andligt stimulerande
ifrån mig till mänskligheten.


Tillbaks till början >>


Mina konstnärliga uttryck
:

Jag arbetar huvudsakligen med datorgrafik och med Video-konst--
men även med installationer o.d.

Jag har enda sedan jag höll i en videokamera första gången varit väldigt förälskad i detta medie.
Nu har ju videokonsten fullständigt exploderat--Själv vill jag gärna se videokonst med lite djupare energi.

2007 fick jag en Guldstaty för filmen "White Swans" bästa experimentella film vid en stor filmfestival i Jaipur:
INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL
>>


Inför utställningen "Påskens Mysterier" på Matteus Kyrka våren 2008--började jag även arbeta i trä--
och skapade en serie Kors av okonventionell karaktär >>
Jag låter mig sällan hindras av rädsla för materialet--utan utforskar gärna nya uttrycksformer och material.

En större separatutställning "Swedish Tantra" ägde rum på Väsby Konsthall i december 2004,
och innehöll ett 30-tal datorgrafiska verk, en stor videoinstallation, samt ett antal mindre installationer.--
Inspirationskälla har varit Tantriska Koncept.
Som förberedelse inför utställningen läste jag även en 5-poängskurs i Tantra på Universitetet i Lund 2003.

Resor >>

Resandet är en viktig inspirationskälla och utgör en av grundpelarna i mitt konstnärsskap.
Jag har bott i Hong Kong och USA i sin ungdom, besökt och inspirerats av många av de gamla högkulturerna
såsom Egypten, och Mexico, Indien samt besökt Afrika ett flertal gånger.
Några av de senaste resorna gick till Jaipur i Indien--för att ta emot en guldstatyett för Bästa Experimentella Film
vid
INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL,
samt till Island dels för att delta i en konstfestival, Sequences, samt för en atlejvistelse i centrala Reykjavik.
Indien har jag besökt ca 6-7 gånger.

Utbildning >>

Min bakgrund i kortet: 8,5 års "traditionella målarskolestudier"--
på bl.a. Pernbys Målarskola, ABF:s Målarskola, Gerlesborgsskolan, Nyckelvikssakolan etc.

Konsthistoriska studier på Stockholms Universitet,
Videokonstutbildning på Kulturama,
Datorkonstutbildning på Högskolan i Skövde--
samt studier i Multimedia, Webdesign och Grafisk Design bl.a. på NTI-skolan,
Miroi och Computer Reasearch.

Jag har arbetat med digital konst och konstfilm, större videoinstallationer,
konstnärliga bildspel, experimentell fotografi och installationer.

Totalt har jag ca 15-16 års utbildning inom konstnärliga områden o.d.

Separatutställningar

Jag har snart haft ett 30-tal separatutställningar bl.a. på
Väsby Konsthall, Bergianska Trädgården,
Kulturhuset Fregatten i Stenungssund,
Värmlands Museum,
Gotlands Museum,
Konstnärshuset etc

Samt på många olika Konstföreningar
t.ex. Ericsson, Trygg Hansa, Bilia, SIF etc.

Samlingsutsällningar

Jag har även deltagit i ca 60 samlingsutställningar,
bl.a. på Kulturhuset i Stockholm,
Edsviks Konsthall i Sollentuna,
Väsbys Konshall i Upplands Väsby,
Mölndals Konsthall samt
Kulturhuset Valfisken i Simrishamn etc.

Till högst upp på sidan >>