SHRI YANTRA
has been worshipped
throughout thousands of years for its Transformative Powers-
considered as being one of the Highest forms in the Universe-
emanating from the Indian MANTRA of Creation.
AUM which has same meaning as the Christian AMEN.
Read more about SHRI YANTRA >>
I have been working with and studying this form since 2005,
parallell to my other research into Sacred Forms.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

Shri Yamtra
 
Ingela Hageman visar sitt verk"Gult Shri Yantra" på Galleri Eldhunden, Konstnärshuset nya annex. 2021

Rainbow shri Yantra
Rainbow Shri Yantra, på Konstnärshusets Utställning Årsringar 2019

Ingela står framme vid altaret och håller Kärlekens Kors i famnen
Ingela Hageman framför altaret i Hamenda Kyrka från utställningen "Kärlekens Kors" , 2020-21.
/Ingela holding a Cross at the altar of the Church of Hamenda at the exhibition "The Crosses of Love 2020-21.

Ingela står framme vid altaringen i Hamenda Kyrka och håller en Lila Kristusbild
Ingela Hageman framme vid altaret i Hamenda Kyrka hållandes en Kristusbild, från utställningen Herrens Ansikte 2020. Denna bild var även publicerad i en artikel i "Smålänningen"

ingela Kristusbild
Ingela Hageman vid altaret i Mariakyrkan i Trångssund-Skogås, bredvid Kristusbild, 2019

kristusbilder
Ingela Hageman i foajen i Mariakyrkan i Trångssund-Skogås, bredvid Kristusbild, 2019

biskop med kristusbild
F.d. Biskopen Tord Herlin framför en av mina Kristusbilder, Mariakyrkan i Trångssund Skogås 2019.

Ingela Hageman is giving a picture of Jesus Christ to the Biishop Eva Brunne at an Inauguration 2018
in St Matteus Chursch in Stockholm.

Ingela har äran att överlämna ett konstverk till Tibets Nya President.
Ingela is giving a Green Shri Yantra to Tibet´s First President dr Lobsang Sanguy-at a banquet in Stockholm.
Ingela överlämnar en Grön Shri Yantra till Tibets Första President Dr Lobsang Sangay vid en bankett i Stockholm 2017.

Ingela with a selection of Mother Marys at an exhibition at Stockhsundstorps Cultural House, 2018.
Ingela is Showing a Selection of Mother Marys at an exhibition at Stocksundstorp Kulturgård, 2018

Ingela Jumping from the Exhibition Hope HOPP at Konstnärshuset
Självporträtt från utställningen HOPPLA VI LEVER på Konstnärshusets Salong, 2019.
Selfportrait from the Exhibition "WE ARE ALIVE" at Konstnärshusets Exhibition 2019

Ingela
Ingela Hagemans verk från den Jurybedömda utställningen "Får jag Lov" på Väsby Konsthall.

Ingela Earth
Ingela Hageman visar sitt verk Insikt-Utsikt på utställningen "Utsikter" på Konstnärshuset 2018