pr_bild


SHRI YANTRA
has been worshipped
throughout thousands of years for its Transformative Powers-
and simular forms appear in many cultues...
You can e.g. look at the Central Church, the Pyramide, the Stupa, the Classical Temple,
Read more about SHRI YANTRA >>
I have been working with and studying this form since 2005,
parallell to deep devotional research into Christian Concepts and Architypical Sacred Forms.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

Ingela står framme vid altaret och håller Kärlekens Kors i famnen
 
  Ingela Hageman framför altaret i Hamenda Kyrka från utställningen "Kärlekens Kors" , 2020-21.
/Ingela holding a Cross at the altar of the Church of Hamenda at the exhibition "The Crosses of Love 2020-21.
 
 
 
kors vid altaret
Ingela Hageman framför Altarinstallation med" Rött Kors"på utställningen "Kärlekens Tid", i Hamneda Kyrka Julen 2021.

  Ingela står framme vid altaringen i Hamenda Kyrka och håller en Lila Kristusbild  
  Ingela Hageman framme vid altaret i Hamenda Kyrka hållandes en Kristusbild, från utställningen Herrens Ansikte 2020. Denna bild var även publicerad i en artikel i "Smålänningen"  
 
 
  ingela Kristusbild  
  Ingela Hageman vid altaret i Mariakyrkan i Trångssund-Skogås, bredvid Kristusbild, 2019  
 
 
  kristusbilder  
  Ingela Hageman i foajen i Mariakyrkan i Trångssund-Skogås, bredvid Kristusbild, 2019  
 
 
  biskop med kristusbild  
  F.d. Biskopen Tord Herlin framför en av mina Kristusbilder, Mariakyrkan i Trångssund Skogås 2019.  
 
 
   
  Ingela Hageman is giving a picture of Jesus Christ to the Biishop Eva Brunne at an Inauguration 2018
in St Matteus Chursch in Stockholm.
 
 
 
  Ingela with a selection of Mother Marys at an exhibition at Stockhsundstorps Cultural House, 2018.  
Ingela is Showing a Selection of Mother Marys at an exhibition at Stocksundstorp Kulturgård, 2018
 
.
 
  Ingela har äran att överlämna ett konstverk till Tibets Nya President.  
  Ingela is giving a Green Shri Yantra to Tibet´s First President dr Lobsang Sanguy-at a banquet in Stockholm.
Ingela överlämnar en Grön Shri Yantra till Tibets Första President Dr Lobsang Sangay vid en bankett i Stockholm 2017.
 
 
 
  Shri Yamtra  
  Ingela Hageman visar sitt verk"Gult Shri Yantra" på Galleri Eldhunden, Konstnärshuset nya annex. 2021  
 
 
  Rainbow shri Yantra  
  Rainbow Shri Yantra, på Konstnärshusets Utställning Årsringar 2019  
 
 
  Ingela Jumping from the Exhibition Hope HOPP at Konstnärshuset  
  Självporträtt från utställningen HOPPLA VI LEVER på Konstnärshusets Salong, 2019.
Selfportrait from the Exhibition "WE ARE ALIVE" at Konstnärshusets Exhibition 2019
 
 
 
  Ingela  
  Ingela Hagemans verk från den Jurybedömda utställningen "Får jag Lov" på Väsby Konsthall.  
 
 
  Ingela Earth  
  Ingela Hageman visar sitt verk Insikt-Utsikt på utställningen "Utsikter" på Konstnärshuset 2018  
 
 
  affish  
  Utställning i Hamenda Kyrka Julen 2021  
 
 
  rosenkors  
  Utställning i Hamenda Kyrka Julen 2021